تبلیغات
مجموعه تولید و پرورش نهال زردادی - محصولات كود شركت CIFO
مجموعه تولید و پرورش نهال زردادی
تولید تهال-پیوند زنی-تكثیر نهال-گلخانه ای-انواع كاج سوزنی-توپی-نهال میوه و تزئینی كلی و جزئی

محصولات كود شركت CIFO

كود كلات آهن رادیكال (S6 RADICALE)

برطرف كننده سریع كمبود آهن در طیف وسیع با فرمولاسیون پیشرفته

حاوی 4% آهن فعال (اورتو-اورتو) از 6% به صورت كلات EDDHA در رفع كلروز ناشی از كمبود آهن خیلی موثر است

به خاطر تاثیر خاص عامل كلات EDDHA در كلیه خاك‌ها تحت شرایط 10-5/3= PH فعال است و سریعا توسط گیاه جذب می‌شود.

بسته‌بندی 1 كیلویی (كارتن 12 تایی)

كود كامل محلول در آب (Floral 20-20-20)

حاوی عناصر پرمصرف ازت، فسفر و پتاسیم و عناصر كم مصرف بر، مس، آهن، منگنز، مولیبدن و روی

مناسب درختان میوه، انگور، صیفی جات، سبزیجات، انواع گل، غلات

مناسب جهت محلول پاشی برگ‌ها و قابل مصرف در كلیه سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار یا آبیاری قطره ای

بسته‌بندی 5/2 كیلوگرمی

كود كامل فلورال پتاسیم (Floral K)

برطرف كننده كمبود پتاسیم و بهبود كیفیت محصول

دارای درصد بالای پتاسیم به مقدار 35% در تركیب كود كامل و میزان متعادلی از عناصر ریز مغذی به صورت كلات تاثیر مكملی در دوره رویشی گیاهان دارد

كاملا محلول در آب و ضریب شوری پایینی دارد

مناسب جهت مصرف در گیاهان باغی و زراعی

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی (كارتن 12 تایی)

کود فرتی فلور 3 (Fertyflor 3)

حاوی ازت، فسفر و پتاسیم و همچنین ریز مغذی ‌های بر، آهن، منگنز و روی میباشد

دارای خلوص بالای عناصر و حداکثر حلالیت در آب و درصد بالای پتاسیم(40%) دارد

دارای شرایط شیمیایی خاص و خاصیت اسیدی دارد و در نتیجه جذب مطلوب عناصر غذایی می‌شود.

مناسب جهت محلول پاشی و به صورت كود آبیاری

بسته‌بندی در کیسه‌‌های 10 کیلویی

كود روی (ZINC fast)

حاوی 3/13% روی در محلول

دارای فرمولاسیون خاص در جهت افزایش نقش بیوشیمیایی عنصر روی

دارای موادی با چسبندگی باعث حداكثر رشد برگی، جذب مواد و كمك به پخش مواد در بافت گیاهی می‌شود

دارای وی‍ژگی خاص و جلوگیری ناهنجاری‌های ناشی از كمبود منگنز می‌شود و باعث رنگ پذیری بهتر میوه، جلوگیری از ریزش میوه و غیره

مناسب جهت محلول پاشی

بسته‌بندی 1 لیتری

کود مایع المین (Elemin)

حاوی عناصر ریز مغذی بر، مس، منگنز، مولیبدن، روی و آهن

برطرف کننده سریع کمبود عناصر ریز مغذی و باعث جلوگیری از زردی برگ‌ها، نکروز شدن جوانه انت‌هایی و غیره

مناسب جهت محلول پاشی برگ‌ها و آبیاری

بسته‌بندی 1 کیلویی

انر‍‍ژیل (Energil)

نوعی اكسین تنظیم كننده گیاهی با بنیان آلفانفتالین استیك (NAA ) خالص است كه باعث افزایش اندازه میوه و بهتر شدن رنگ میوه می‌شود كه رسیدن میوه را سرعت میبخشد

محرك رشد گیاهی است و تنش ‌های ناشی از عوامل محیطی و صدمات ناشی از انتقال نشاء ها به مزرعه را برطرف میكند.

مناسب جهت محلول پاشی

بسته‌بندی 1 لیتری (كارتن 16 تایی)

كود ارگانیك سیفامین (Cifamin BK)

كود ارگانیك ازته و غنی شده با عناصر ریز مغذی بر، منگنز و روی و حاوی ازت آلی و كربن آلی می‌باشد

مناسب رشد میوه و سبزیجات است و سرشار از اسید آمینه‌‌های مهم جهت تشكیل بافت‌‌های جدید رویشی می‌باشد.

عناصر ریز مغذی موجود در آن نقش كاتالیزوری در فرآیند‌های فیزیولو‍یكی گیاه را به عهده دارند كه باعث افزایش كارایی فتوسنتز و بهبود رشد گیاه و میوه و سبزیجات می‌شود.

مناسب جهت محلول پاشی

بسته‌بندی 300 گرمی

كود بیولایت (Biolight)

حاوی نیترو‍‍‍‍‍ژن آلی، اسید آمینه، منگنز، آهن، منیزیم، روی و سایر ریزمغذی ها می‌باشد

جوانه زنی را افزایش می‌دهد و به علت دارا بودن نیتروژن به شكل ارگانیك عملكرد فیزیولوژیكی گیاه را بهبود بخشیده و موجب سنتز پروتئین و رسیدن سریع میوه می‌شود و باعث افزایش اندازه میوه، رنگ میوه، كیفیت و در نتیجه رسیدن میوه می‌شود

سیفومیك (Cifoumic)

اسید هیومیك غلیظ شده باعث بهبود خصوصیات فیزیكی، شیمیایی خاك و همچنین بهبود خصوصیات بیولو‍یكی گیاه و خاك می‌شود.

مناسب جهت محلول پاشی و مصارف خاكی و آبیاری

بسته‌بندی 1 لیتری و 5 لیتری

كود ارگانیك آلگاسیفو 3000(Algacifo 3000)

كود ارگانیك با منشاء گیاهی كه از جلبك ‌های دریایی به نام ASCOPHYLLUM NODOSUM بدست می‌آید كه با حفظ خاصیت جلبك ها سرشار از مواد غذایی ویتامین ها پلی ساكارید ها و بهبود دهنده‌‌های طبیعی است

حاوی سایر تركیبات ارگانیك مانند انواع آنزیم‌ها، اولیگوساكاریدها و پروتئین می‌باشد.

باعث جلوگیری از ریزش زود هنگام میوه، بهبود فتوسنتز، افزایش سطح برگ محصول، كاهش حساسیت در مقابل كمبود عناصر ریزمغذی، بهبود رنگ، خاصیت انبار داری، افزایش وزن محصول، بهبود ریشه دهی در مراحل اولیه رشد و درنتیجه جذب مواد غذایی بیشتر می‌شود

بسته‌بندی 1 لیتری و 5 لیتری

كالسیسان (CALCISAN)

كود ارگانیك همرا با كلسیم و منیزیم  و حاوی 40% انواع اسید آمینه‌ها و پپتیدها می‌باشد

برطرف كننده كمبود‌های كلسیم و منیزیم می‌باشد. اسید آمینه‌‌های موجود در آن باعث تحریك پذیری تقسیم سلولی و در میزان جذب كلسیم و منیزیم تاثیر مضاعفی دارد.

خاصیت انبار داری را افزایش می دهد.

مناسب محلول پاشی و كود آبیاری

بسته‌بندی 1 لیتری و 5 لیتری

سوپرنات 93 (SUPERNAT 93)

كود نیترو‍‍ژنه آلی به صورت مایع، عرضه مستقیم نیتروژن به خاك یا به همراه آب آبیاری، در هر نوع گلكاری، محصولات باغی و میوه ای حاوی نیتروژن و پتاسیم با منشاء آلی، مواد طبیعی، پروتئین ها و آمینو اسیدها

مناسب جهت استفاده در سیستم آبیاری

بسته‌بندی 12 كیلوگرمی

سینرگون 2000 (SINERGON 2000)

كود نیتروژنه آلی، عصاره بافت‌‌های جانوری به حالت سوسپانسیون مایع همراه با اكسید منیزیم (MgO ) و عنصر آهن (Fe )
افزایش تحمل نسبت به تنش ‌‌های محیطی، بهبود فرآیند‌های فیزیولو‍یكی و عملكرد گیاهان، افزایش رشد رویشی و زایشی

مناسب جهت محلول پاشی

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی و 2 كیلوگرم

ست 46 (CET 46)

كود محلول حاوی فسفر، پتاسیم (به نسبت 20:15)همراه با كلات منگنز(Mn )، روی (Zn )
یكنواختی رنگ میوه ها، افزایش ذخیره قند، ثمر بخش تر شدن فرآیند فتوسنتز، امكان برداشت محصول با روش‌های پیشرفته و جلوگیری از رشد بیش از حد و غیر ضروری گیاه

مناسب جهت محلول پاشی

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی

ارت 23 (ERT 23)

كود معدنی آلی به حالت سوسپانسیون محخلوط نیتروژن و پتاسیم همراه به بور
باعث افزایش رشد اولیه جوانه ها و تولید افزون میوه و سبزی، افزایش گلدهی و شكل گیری میوه ها، مقاومت نسبت به تنش ها

مناسب جهت محلول پاشی

بسته‌بندی 1 كیلوگرم

میكروم (MIKROM)

كود مخلوط حاوی عناصر ریز مغذی شامل بور (B )، كلات EDTA مس (Cu )، كلات EDTA منگنز(Mn )، كلات EDTA آهن (Fe )، مولیبدن، كلات EDTA روی (Zn )
جلوگیری و درمان كلروز ناشی از كمبود عناصر، متعادل ساختن همه عناصر ریز مغذی درون گیاه، تحریك گیاه به انجام همه فرآیند‌های متابولیكی مانند فتوسنتز، تولید قند و پروتئین، جذب سریع توسط گیاه و درمان سریع كمبودها و بازگرداندن رنگ سبز به برگ‌ها، افزایش عملكرد فتوسنتز و رشد رویشی و عملكرد ن‌هایی گیاه

مناسب جهت محلول پاشی و آب آبیاری

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی

بور فست (BORFAST)

كود حاوی محلول بورات و بورون اتانولامین، جلوگیری و درمان كننده بیماری‌‌های ناشی از كمبود بور در گیاهان، توانایی بالا در نفوذ به برگ‌ها، انتقال سریع در بافت‌‌های گیاهی  در زمان شكل گیری و تمایز بافت‌‌های گیاهی، دارای حداكثر غلظت و خلوص، پایداری طولانی روی برگ‌‌های گیاه به دلیل انجام واكنش‌های خیس كننده بلند مدت و بسیار موثر

حاوی 11% بور محلول در آب

مناسب جهت محلول پاشی

بسته‌بندی 1 لیتری

آزومین (AZOMIN)

كود نیتروژنه آلی به حالت مایع، قابلیت فراهم آوردن نیتروژن به فرم پروتئین و آمینواسید،رشد متعادل سریع و موفقیت در غلبه بر مراحل حساس و دشوار، تغذیه نیتروژنی به اندازه كافی گیاه به واسطه در دسترس بودن آمینواسیدها برای ساخته شدن پروتئین ها، سطح شاخ و برگی وسیع ناشی از افزایش تولید مواد قندی، عملكرد بالای محصول، اندازه یكنواخت و كیفیت بهتری از میوه، آغاز رشد رویشی سریع بعد از شرایط سخت آب و هوایی از جمله خشكسالی، تگرگ و یخبندان بهاره و غیره، افزایش تولید در باغبانی، انتشار مواد غذایی از طریق كوتیكول بنابراین امكان جذب از طریق برگ‌ها و ریشه‌ها

مناسب جهت محلول پاشی، سیستم‌های آبیاری

بسته‌بندی 1 كیلوگرمی

زولفست (ZOLFAST)

زولفست تركیب سولفوری، به صورت مایع با قابلیت محلول پاشی بر روی برگهای درختان میوه، سبزیجات، گل ها و زراعتهای وسیع است

بسته بندی: 1 لیتری (وزن 32/1 كیلوگرم)

ای جی آر (AGR)

كود حاوی عناصر ازت (15%)، منیزیم (9%)، پتاسیم (5%)، منگنز (5%)، روی (4%) و بر(1%)

بسته‌بندی 2 كیلوگرمی

اسید جیبرلیک

هورمون رشد

اسید جیبرلیك خالص 18 گرم، مواد حلال و رنگ دهنده لازم برای 100 گرم

آلفروت (ALFRUT)

تنظیم کننده رشد گیاهی مایع برای تشکیل میوه

NAA (آلفا نفتالین استیک اسید) خالص 3.5 گرم (37 گرم بر لیتر)

فِرال 3 (FRAL 3)

تنظیم کننده رشد گیاهی به حالت مایع برای مقابله با ریزش میوه

NAA (آلفا نفتالین استیک اسید) خالص 3 گرم (31 گرم بر لیتر)

فیکسورمون (FIXORMON)

هورمون چند منظوره به حالت مایع، جهت جلوگیری از ریزش ناخواسته میوه ها در دوره پیش از برداشت محصول

NAA (آلفا نفتالین استیک اسید) خالص 8 گرم (85 گرم بر لیتر)

بورک 37 (BORK 37)

کود امولسیون شونده حاوی نیتروژن (3%)، پتاسیم (17%)، بر (16.5%) و کلات EDTA منگنز (1%)

جهت استفاده برای افزایش محتوای قندی محصولات


نوشته شده در تاريخ یکشنبه 16 اسفند 1388 توسط


درباره وبلاگ
جستجو
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نويسندگان
موضوعات
پيوند ها
ابر برچسب ها
آمار سايت